WhatsApp Icon
ראשי מאמרים תקנון

תקנון

תקנון אתר אלקטרוטרם שיווק ומדיניות פרטיות         תאריך עדכון אחרון: 14.01.2020

תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך (להלן: "המשתמש" או "הלקוח") באתר אלקטרוטרם שיווק (להלן: "האתר") ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, לרבות רכישה באמצעות אפליקציה ו/או רכישה טלפונית, ומהווים הסכם מחייב בינך לבין אלקטרוטרם שיווק (1978) בע"מ, ח.פ. 510798861  (להלן: "מפעילת האתר" או "החברה"). קרא תקנון זה במלואו ובעיון. כותרות התקנון והסעיפים הינם לצרכי נוחות בלבד. למען הסר ספק, תקנון זה יחייב גם כל ספק כלפי מפעילת האתר, ובכל מקרה שהוא, לא ייראה כהסכם לטובת צד שלישי כלשהו.   

הגלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים לרכישה בו,  הינה בכפוף להסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון והסכמתך למדיניות הפרטיות. ככל ואינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון או מתנאי מדיניות הפרטיות, אתה מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

הגדרות:
מטרת האתר – לספק למשתמשים מידע אודות כלל מוצרי החברה. בשל אופיים של חלק ממוצרי החברה, אתר האינטרנט יציע מערכת לקבלת הצעות מחיר מנציגי החברה עבור אותם המוצרים (להלן: "הצעות המחיר") . בנוסף, עבור סוג אחר של מוצרים, האתר יציע אפשרות של רכישת המוצרים באופן מקוון (להלן: "הצעות רכישה") והכל בהתאם לאמור לתקנון זה ולמדיניות הפרטיות של האתר.

 1. האתר הינו אתר אינטרנט וכתובתו הינה https://www.electrotherm.co.il/
   
 2. תקופת אספקת המוצרים
  באמצעות  חברת שליחויות חיצונית, עד 7  ימי עסקים מיום הרכישה. לאילת וסביבתה וכן לשטחי יהודה ושומרון ורמת הגולן, אספקת המוצרים תתבצע באמצעות חברת שליחויות חיצונית עד 10 ימי עסקים מיום הרכישה והכל בכפוף להוראות סעיף 29 להלן.

  מועדים לאספקת המוצרים:
  המועד בו נמסרו המוצרים לידי הלקוח בהתאם ליעד שפורט ו/או הוזמן על ידי הלקוח וכן המועד אשר נרשם על ידי הלקוח לפי שיקול ו/אן העדפתו לאספקת המוצרים.
   
 3. ביצוע הזמנה:
  המועד בו אושרה העסקה על ידי חברת האשראי של הלקוח בהתאם לפרטי האשראי אשר הוזנו על ידו במערכת המאובטחת של אתר זה ו/או באמצעות עסקה טלפונית לאחר קבלת הצעת מחיר על ידי נציג החברה.
   
 4. ימי עסקים:
  בהתאם לקבוע בחוק ימי העסקים, מראשון ועד חמישי ואינם כוללים את ימי שישי ושבת, ערבי חג וחול המועד והכל בהתאם לנוהל ימי עסקים של בנק ישראל 
   
 5. ימי פעילות האתר:
  ניתן לבצע רכישות אינטרנטיות של המוצרים המוצגים באתר 24/7, יובהר כי מועד אספקת המוצרים לידי הלקוח הם בהתאם לנוהל ימי עסקים של בנק ישראל.
   
 6. פרטי האתר: האתר כאמור הינו אתר אשר משמש כפלטפורמה להצגה ולמכירה של ציוד מעבדתי וציוד תעשייתי
  לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור שיידרש ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של האתר ו/או למפעילת האתר בהתאם לפרטים המפורטים להלן:
   טלפון: 077-8660777  דואר אלקטרוני: sales@electrotherm.co.il בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר הכוונה היא לשני המינים.  

1. מכירת המוצרים המוצעים למשתמשי האתר הינם בכפוף להסכמתם המוחלטת לכל  הוראות התקנון ומדיניות הפרטיות.

2. השימוש באתר זה מהווה הסכמת הלקוח ו/או המשתמש כי קרא את כל האמור בתקנון זה ובמדיניות הפרטיות, וכי הסכים לכל האמור בהם, טרם החל לגלוש בעמודים נוספים באתר.

3. כל לקוח ו/או כל משתמש אשר גלש באתר זה מצהיר כי ידוע לו תוכנו ומטרתו של אתר זה, וכי ככל ויהיו חילוקי דעות בין הצדדים, תקנון האתר ו/או מדיניות הפרטיות יהיו אלו אשר יכריעו בהם. עוד מצהיר הלקוח ו/או המשתמש כי בהסכמתו לתקנון הוא מוותר על כל טענה, מכל סוג ועניין, ביחס עם הצהרתו ו/או הסכמתו לתקנון האתר כאמור לעיל. 

4. בהתאם לאמור בסעיף 12 לעיל, התקנון ומדיניות הפרטיות מהווים בסיס חוקי להזמנות, קבלת הצעות מחיר ולגלישה באתר, ומסדירים את היחסים בין הלקוח ו/או המשתמש לבין מפעילת האתר ו/או למי מטעמה.

5. יובהר כי בעת ביצוע הזמנה ו/או רכישה של מוצרים ו/או סחורה ו/או קבלת הצעת מחיר מאתר זה, המשתמש מצהיר בזאת כי עם ביצוע פעולה ו/או רכישה ו/או בקשה לקבלת הצעת המחיר, קרא את  התקנון ואת מדיניות הפרטיות, וכי הוא מסכים לכל הוראותיהם והתנאים המופיעים בהם ולכל האמור בהם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או כנגד מפעילת האתר ו/או למי מטעמה בכלהקשור להוראות ולתנאים של התקנון ומדיניות הפרטיות של האתר.

6. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות בעת הצורך ו/או מעת לעת על פי שיקול דעתה את תקנון האתר ו/או את מדיניות הפרטיות, וזאת ללא כל התראה  ו/או הודעה מוקדמת. מובהר כי כל השינויים אשר יבואו בתקנון המחודש או במדיניות הפרטיות, ככל שיהיו, יחולו על המשתמש בעת גלישה ו/או כל שימוש באתר זה.

7. מחירי המוצרים המופיעים באתר זה הינם על-פי הדין וכוללים מס ערך מוסף (מע"מ)ואינם כוללים דמי משלוח. תמונות המוצרים המוצגים באתר זה הינם להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את מפעילת האתר ו/או מי מטעמה.

8. יובהר כי מפעילת האתר מספקת למשתמש את המוצרים בהתאם למלאי שנמצא ברשותה ואינה מתחייבת לספק מוצרים בהתאם לתמונות המופיעות באתר.

9. על אף שמפעילת האתר נוקטת במאמצים סבירים על מנת לכלול בשירות מידע עדכני ונכון, יתכן והמידע שייכלל באתר לא יהיה מדויק לחלוטין מבחינה טכנית ו/או יכיל שגיאות דפוס אחרות ומשכך מפעילת האתר אינה מבטיחה ו/או מתחייבת ולא תהיה אחראית לאי דיוק, לעדכניות או לשלמות המידע המובא באתר זה. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אף לא תהא אחראית ולא תחויב בגין כל נזק ו/או פגיעה, ישירים ו/או עקיפים לרבות בגין עגמת נפש וכיו"ב, שייגרמו למשתמש באתר או לרכושו ו/או למחשבו ו/או לכל צד שלישי שהוא עקב ו/או כתוצאה מכניסה לאתר ו/או גלישה באתר או אי היכולת להיכנס ו/או לגלוש באתר ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב (לרבות וירוסים) במהלך השימוש באתר ו/או כתוצאה מהסתמכות על המידע הכלול באתר ו/או כל חלק ממנו ו/או עקב ו/או כתוצאה מהשימוש בשירותים המוצגים בו.

10. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה רשאים לעדכן, בכל עת, את מחירי המוצרים הנמכרים ו/או המוצגים באתר זה וזאת ללא כל התראה ו/או הודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנת הלקוח ו/או המשתמש הינו המחיר המתפרסם בעת השלמת הליך ההזמנה (לאחר מסירת פרטי כרטיס האשראי של המשתמש). במידה ומחיר המוצרים עודכן בטרם  הושלם הליך ההזמנה, יחויב המשתמש בהתאם למחירים המעודכנים.

11. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה יהיו רשאים להציע באתר זה הטבות, מבצעים והנחות לכלל לקוחותיהם ו/או משתמשי האתר וכן יהיו רשאים להפסיק שירותים אלו לפי שיקול דעתם הבלעדי ללא כל צורך בהתראה ו/או הודעה מוקדמת על כך.

12. יובהר כי הוראות התקנון ומדיניות הפרטיות באתר זה ובכל השירותים המוצעים והכלולים באתר זה יחולו על המשתמשים העושים שימוש באתר באמצעות במחשב נייח ו/או נייד לרבות כל שימוש באמצעי תקשורת אחר (טלפון סלולרי מסוג חכם, מחשב כף יד, מחשב לוח וכיוצ"ב). הוראות מדיניות הפרטיות והתקנון חלים על השימוש באתר זה באמצעות גלישה ו/או שימוש ברשת האינטרנט  ו/או בכל רשת ואמצעי תקשורת כאלה ואחרים ומחייבים את הלקוח ו/או המשתמש בכל דבר ועניין הנוגע לשימוש באתר ולאמור בתקנון ובמדיניות הפרטיות.

הרשמה וביצוע הזמנות

1. רכישת מוצרים מאתר זה תתבצע על ידי המשתמש באמצעות הרשמה לאתר ומילוי טופס הזמנה אשר יהוו כתנאים מקדמיים לביצוע ההזמנה. בשל אופיים של חלק ממוצרי החברה, אתר האינטרנט יציע מערכת לקבלת הצעות מחיר מנציגי החברה עבור אותם המוצרים.

2. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא יעשו כל שימוש בפרטי הלקוח ו/או המשתמש אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ויהוו חלק בלתי ניפרד מתנאי השימוש והרכישה באתר זה.

3. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה עושה ככל שביכולתה להבטיח את ביצוע ההזמנה באופן יעיל וללא תקלות. במועד ביצוע ההזמנה על המשתמש להקפיד על מסירת כל הפרטים   בהם יידרש באופן מדויק, כך שבעת ביצוע ההזמנה יימסרו כל הפרטים הנכונים. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה  לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם בשל מתן פרטים שגויים על ידי המשתמש. המשתמש יחויב בתשלום דמי משלוח וטיפול העסקה במידה והמשלוח ישלח ליעד או מען שפרטיו שגויים.

4. אישור הזמנה:
יינתן בעת ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח ו/או המשתמש ולאחר שמפעילת האתר ו/או מימטעמה תבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי שהוזנו על ידי הלקוח ו/או המשתמש ולאחר קבלת אישורן של חברות כרטיסי האשראי או באמצעות שירות התשלומים של PayPal  .

5. במידה והעסקה לא אושרה על ידי חברות האשראי, תשלח התראה על כך למשתמש אשר יידרש למסור אמצעי תשלום ו/או פרטי כרטיס אשראי נוספים לצורך סיום ביצוע ההזמנה.

6. נתוני ההזמנה, כפי שאלו הוזנו על ידי המשתמש בטופס הזמנת המוצרים, והאישור הסופי של  ההזמנה על ידי חברת האשראי, יהוו כהזמנה המאושרת על פי הוראות התקנון.

7. בהתאם לאמור בסעיף 28 לעיל, אישור ההזמנה הסופי של העסקה מותנה בכך שהמוצרים שהוזמנו נמצאים במלאי של מחסני האתר במועד ההזמנה ו/או במועד האספקה. מובהר בזאת כי ככל ולא צוין כי המוצרים אינם קיימים במלאי והמוצרים הנ"ל לא הורדו בשל כך מהאתר בשוגג בעת ביצוע ההזמנה, מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו מחויבים במכירת המוצרים הנ"ל והמשתמש באתר מסכים ומוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תובענה נשוא עניין זה בגין כל נזק כלשהוא בין אם ישיר או עקיף אשר נגרם לו ו/או למי מטעמו כנגד מפעילת האתר ו/או מי מטעמה. במידה והמוצרים אשר הוזמנו על ידי המשתמש לא נמצאים ברשות מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, והמשתמש חויב בגינם על אף שהם אינם נמצאים במלאי, מפעילת האתר תחזיר את הכספים ששילם עבור אותם המוצרים לידי המשתמש.

8. יובהר כי במקרה  ולאחר סיום ההזמנה בפועל יתבהר כי המוצרים אינם קיימים במלאי עקב טעות טכנית כזאת או אחרת, מפעלית האתר ו/או מי מטעמה תבטל את העסקה והכספים יושבו לידי המשתמש (המזמין)  ולא תהא למשתמש זה כל טענה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או למי מטעמה.

9. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לבטל ו/או לדחות ו/או לעכב את אישורם של ההזמנות בכל אחד מהמקרים להלן:
א. במידה והופרו תנאי ההסכם המחייבים את הלקוח ו/או המשתמש בהתאם לאמור בתקנון זה הנוגעים לאתר שלהלן.
ב. במידה ובמהלך ההרשמה נמסרו במכוון פרטים לא נכונים של הלקוח ו/או המשתמש.
ג. במידה ויבוצעו מחדלים הפוגעים או שמא עלולים לפגוע באתר ו/או במפעילת האתר ו/אומי  מטעמה לרבות פגיעה בקיום האתר ובלקוחותיו.
ד. במידה ואמצעי התשלום (כרטיס האשראי) של המשתמש ו/או הלקוח נחסם  לשימוש מסיבה כלשהיא.
ה. במידה והמשתמש ו/או הלקוח השתמש בכרטיס אשראי שהוכרז כבלתי חוקי ו/או כגנוב והשימוש בו נמצא כבלתי חוקי וכהפרה של חוקי מדינת ישראל.

10. שליחת התראות- עם סיום ביצוע ההזמנה או בקשה לקבלת הצעת מחיר על ידי המשתמש  ו/או הלקוח תופיע הודעה לפיה יתבקש לאשר שליחת התראות ו/או הודעות מטעם מפעילת האתר לכתובת מייל/אמצעי אחר אשר הוזנו על ידו בעת ביצוע ההזמנה. יובהר כי המסרונים  ו/או ההודעות אשר יישלחו לתיבת הלקוח ו/או המשתמש לאחר קבלת הסכמתו לתקנון האתר ולמדיניות הפרטיות ובאחריותו של הלקוח ו/או המשתמש לשלוח הודעת ביטול למפעילת האתר ו/או מי מטעמה במידה והוא יהיה מעוניין להפסיק שירותים אלו. מובהר כי לא תהא ללקוח ו/או למשתמש טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהיא כנגד מפעילת האתר ו/או מי מטעמה בעניין זה.

11.  עם סיום הזנת פרטי התשלום בדף החשבון של האתר, תישלח מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, הודעת  קליטת הזמנה לתיבת הדואר האלקטרוני אשר הוזנה על ידי מזמין מוצרים. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לספק את המוצרים אשר הוזמנו ומטרתו לאשר את פרטי ההזמנה שנקלטו במערכת האתר בלבד.

12. במידה ואמצעי התשלום של המשתמש ו/או הלקוח אינו בתוקף וחברות כרטיסי האשראי אינם מאשרים את העסקה כאמור ו/או שהמוצרים אשר הוזמנו על ידי הלקוח לא נמצאים במלאי, מפעילת האתר ו/או מי מטעמה תיצור קשר עם הלקוח לצורך השלמת העסקה ו/או לביטולה בהתאם לדרישת הלקוח.

13. תהליך הסליקה באתר הוא באמצעות חברת הסליקה "I -CREDIT"- חברת סליקת כרטיסי האשראי המובילה בישראל. החברה עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי PCI level 1. תשלום העסקאות מתבצע באמצעות כרטיסי אשראי מסוג ויזה כאל, ויזה לאומי, מאסטרקארד, ישראכארט, דיינרס ואמריקן אקספרס.

 מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקאות
כל האמור בסעיפים אלה הם בהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

הלקוח יהיה רשאי לבטל עסקה שהוזמנה על ידו במקרים הבאים:
1.בהתאם לאמור בחוק, בעת ביטול העסקה על ידי הלקוח, יוחזרו הכספים באופן מלא  לאחר קבלת  הודעת הביטול מהלקוח בטרם שליחת המוצר ללקוח בגין העסקה כולל דמי המשלוח וללא חיוב נוסף. יודגש כי באחריות הלקוח להודיע למפעילת האתר ו/או מי מטעמה על רצונו לבטל את העסקה בטרם שליחתה למען אשר נמסר על ידו בעת הליך רישום ההזמנה.

2. במקרה של ביטול עסקה לאחר שליחת המוצר באמצעות חברת שליחויות ו/או באמצעות שליחה הכרוכה בעלויות למפעילת האתר, יושבו הכספים לידי הלקוח לאחר קיזוז עלויות השילוח. יובהר כי רק במקרה והלקוח בחר באפשרות של איסוף עצמי ממחסני החברה יוחזרו הכספים במלואם לידי הלקוח.

3. זיכוי הכספים יינתן רק לאחר שהמוצר יוחזר למפעילת האתר ו/או למי מטעמה באופן שמיש עם תווית האתר ולאחר שמפעילת האתר  ו/או מי מטעמה ביצעה בדיקה כי לא נגרם למוצר כל נזק או פגם כלשהוא. ככל שאחד מהתנאים אשר פורטו לעיל לא יתקיים, מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא תשלים את תהליך הזיכוי הן בהחזר כספי והן בשובר זיכוי. יודגש כי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה משאירה לעצמה את הזכות הבלעדית לקבוע את מצבו של המוצר, ותהא רשאית לפעול, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בדבר זיכויו של הלקוח.

4. במידה וכל התנאים אשר פורטו בסעיף 37.3 קטן לעיל קוימו (קרי, המוצר שמיש ולא נפגם והוחזר באריזתו המקורית) הלקוח יזוכה בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר אצל מפעילת האתר ו/או מי מטעמה והכל בהתאם לתנאים וללוחות הזמנים של חברת האשראי ו/או חברת הסליקה

5. מובהר כי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא תזכה מוצרים אשר נמצאים במבצע או שניתנו בגינם הנחות, במקרה של שובר מתנות יינתן ללקוח פתק החלפה.   

משלוחים וימי אספקה-

 1. אספקת המוצרים לידי הלקוח תהא לפי אופן ההזמנה, איסוף עצמי ו/או חברת השליחויות מטעם מפעילת האתר והכל בהתאם לאמור בסעיף 2 לעיל.
 2. עלויות דמי המשלוח יופיעו בסיום הליך ההזמנה בהתאם למוצרים שנבחרו על ידי הלקוח במהלך ביצוע ההזמנה. יובהר כי במקרה של עסקה בתשלומים הלקוח יחוייב בדמי המשלוח במסגרת התשלום הראשוני של העסקה.
 3. במקרה בו יבוצעו משלוחים מטעם מפעילת האתר, יתבצע תיאום טלפוני מראש עם הלקוח בטרם שליחת המוצר לכתובת שציין במהלך ההזמנה. יובהר כי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, תקבע טווח שעות לשילוח המוצר/ים בהתאם ללוחות הזמנים של חברת השליחויות מטעמה (קרי, בין השעות 09:00-13:00, 13:00-17:00) ולמועד שהוזמן על ידי הלקוח. מובהר כי באחריות הלקוח לשהות בכתובת שציין בין השעות שנבחרו על ידו למשלוח המוצר וככל שהלקוח לא ישהה בכתובת בזמן האספקה, מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא תהא מחויבת לבצע שליחות נוספת. כל שליחות נוספת תהא כרוכה בעלויות נוספות על חשבונו של הלקוח.
 4. שליחויות דחופות- במקרים של שליחויות דחופות עלויות השילוח יהיו בהתאם למחירי ותנאי השילוח עימם עובדת מפעילת האתר ו/או מי מטעמה ובאחריות הלקוח לשהות בכתובת שציין בהתאם לפרטים שמסר בעת קליטת ההזמנה, והכל בהתאם לאמור בסעיף 41 לעיל וכן לאיזורי החלוקה של חברה השליחויות.
 5. שליחות באמצעות חברת המשלוחים תהא עד 7 ימי עסקים מיום רכישת המוצר והכל בהתאם לתנאי השילוח של חברת השליחויות.
 6. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אינה אחראית על עיכובים כלשהם של חברות המשלוחים מטעמה אך תעשה כל שביכולתה על מנת לסייע ללקוחותיה בכל דרישה ו/או בקשה שתהא ו/או במתן השליחויות במועדים שהוזמנו על ידי הלקוח.
 7. הנפקת המוצרים לידי הלקוחות ברחבי הארץ מוגבלת בהתאם לתנאי החלוקה של חברת השליחויות. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה תאפשר ללקוחותיה לבצע שליחויות באמצעות תיאום טלפוני מראש גם לאזורים אשר לא כלולים באזורי החלוקה. יודגש כי שליחויות אלו יהיו כרוכות בעלויות נוספות בהתאם למחירים ותנאי השילוח של חברת השליחויות.
 8. ימי אספקת המוצרים כאמור לעיל אינם חלים על מוצרים אשר אזלו ו/או לא נמצאים במלאי.
 9. לאחר השלמת תהליך הרכישה ובתנאי שקליטת ההזמנה הושלמה בימי הפעילות של מפעילת האתר ו/או מי מטעמה ו/או בימי העסקים של בנק ישראל ולאחר שניתן אישור סופי מחברת הסליקה של כרטיסי האשראי שהפרטים  שנמסרו על ידי הלקוח אכן נכונים, מפעילת לאתר תדאג לספק את המוצרים אשר הוזמנו על ידי הלקוח למשלוח.

אחריות מפעילת האתר ו/או מי מטעמה

 1. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תישא בנזקים ישירים ולא בנזקים עקיפים ו/או בנזקים מיוחדים ו/או בנזק תוצאתי שייגרם למשתמש ו/או ללקוח ו/או למזמין השירות ו/או לגולש ו/או לצד שלישי וכיוצ"ב עקב שימוש באתר זה לרבות רכישה ו/או צפייה במוצרים ו/או גלישה באתר בניגוד לאמור בתקנון זה. בהסכמה לתקנון זה המשתמש ו/או הלקוח מוותרים בזאת באופן מוחלט על כל טענה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
 2. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אינה אחראית לטעות סופר ככל שתהא בתיאור המוצרים אשר מוצגים  באתר זה. מובהר בזאת כי טעות סופר, ככל שתהיה, אינה מחייבת את מפעילת האתר ו/או מי מטעמה בכל דבר ועניין. בהקשר זה יובהר כי המוצרים אשר מוצגים באתר הינם לצורך המחשה בלבד ומפעילת האתר ו/או מי מטעמה אינה אחראית להבדלים, ככל שיהיו, בין המוצרים שמוצגים באתר לבין אלו אשר נמכרים בפועל.
 3. השימוש במוצרים אשר נמכרים באתר הינו בהתאם להוראות היצרן. ומפעילת האתר ו/או מי מטעמה אינה אחראית לנזק ישיר או עקיף ו/או תוצאתי אשר ייגרם ללקוח ו/או למשתמש, ככל שייגרם, לרבות נזקים שייגרמו כתוצאה משימוש במכשירי אלקטרוניקה , וכל שימוש אחר שלא בהתאם לאמור לעיל.
 4. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אינה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים לידי הלקוח כתוצאה מגורמים שאינם בשליטת מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לרבות אסונות טבע, שביתות בגופים ממשלתיים, תקלות במערכת המחשוב (אינטרנט, ספק, דוא"ל) ובמערכות התקשורת שייגרמו בעת ביצוע ההזמנה מאתר זה.
 5. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה תפעל ככל שביכולתה על מנת לספק את המוצרים הטובים והאיכותיים ביותר לקהל לקוחותיה וכן תפעל ליתן שירות מהיר ויעיל במידה ותיווצר בעיה כלשהיא כתוצאה מרכישת מוצרים באתר זה אשר נפגמו כתוצאה מהמשלוח ו/או אשר נשלחו פגומים והכל בהתאם לאמור בתקנון  זה.
 6. בהתאם לאמור בסעיף  52 לעיל, לפניות בנושא תקלות כאלו ואחרות ניתן לפנות למפעילת האתר ו/או מי מטעמה בהתאם לפרטים המפורטים בדף יצירת הקשר של אתר זה.
 7. מקום השיפוט הבלעדי בקשר עם כל דבר ועניין הנובע ו/או הקשור לאתר זה, יהא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו אשר להם תהא סמכות השיפוט הבלעדית בכל דבר ועניין כאמור, ועל השימוש בשירות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

  זכויות יוצרים וקניין רוחני
 8. כל זכויות היוצרים המוצגים באתר זה לרבות זכויות הקניין הרוחני, הדגמים ו/או המוצרים ו/או השיטות   ו/או הסודות המסחריים הינם רכושם הבלעדי של אלקטרוטרם שיווק בע"מ או של יצרני צד ג' אשר אלקטרוטרם שיווק נקשרה ו/או תיקשר עמם בהסכמים שונים מעת לעת. זכויות אלה חלות בין היתר  על רשימת המוצרים הנמכרים באתר וכן על תוכן ועיצוב הסחורה המוצגת באתר זה ו/או הקשורה להפעלתו.
 9. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לשווק ו/או לתרגם מידע כלשהוא המוצג באתר זה לרבות לוגו האתר, סימני מסחר, תמונות  ומלל  המוצרים המוצגים באתר זה ללא קבלת אישורה של חברת אלקטרוטרם שיווק בע"מ בכתב ובהודעה כתובה מראש.
 10. אין לעשות כל שימוש בנתונים המסחריים המוצגים באתר זה ו/או לעשות שימוש כלשהוא בבסיס  הנתונים של חברת אלקטרוטרם שיווק בע"מ, ללא קבלת אישורה בכתב ובהודעה מסודרת מראש על כך.
 11. שם החברה, אתר האינטרנט ("שם הדומיין"), וסימני המסחר של אלקטרוטרם שיווק בע"מ הינם רכושה של החברה בלבד ואין לעשות בהם כל שימוש אחר מלבד רכישה ו/או גלישה באתר זה.
 12. אין לערוך נתונים המוצגים באתר זה ללא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב. כל התכנים המילוליים המופיעים באתר זה לרבות סימני מסחר, אייקונים (Icons), דומיין (Domain), עיצוב גרפי, שם החברה- לוגו ו/או כל מידע או תצוגה אחרים המופיעים באתר זה, הינם רכושה הבלעדי של החברה ונמצאים בבעלותה של החברה ו/או של מי מטעמה בלבד.
 13. השימוש באתר זה על כל תכניו הינו למטרות חוקיות בלבד.
 14. אין להשתמש ו/או להעתיק וכן לאפשר גישה למשתמשים ו/או גולשים אחרים להשתמש ו/או להעתיק  את התכנים המוצגים באתר זה, לרבות בקישורים לאתרים אחרים ו/או לפרסומות אלקטרוניות (Pop-Ups), ו/או לפרסומי דפוס המוצגים באתר זה.
 15. אין להציג תכנים המופיעים באתר זה בתוך מסגרת (Frame) באופן גלוי ו/או סמוי.
 16. אין להפעיל ו/או לאפשר הפעלה כלשהיא של יישומי מחשב ו/או אמצעים אחרים, לרבות באמצעות תוכנות Robots, Crawlers וכו'. לצורך חיפוש ו/או סריקה ו/או העתקה ו/או איחזור אוטומטי של תכנים המופיעים באתר הזה. וכן אין ליצור ו/או להשתמש באמצעים אלו לצורך יצירת לקט ו/או אוסף ו/או מאגר שיכילו תכנים המופיעים באתר זה.
 17. השימוש באתר עשוי לכלול מעקב והקלטה לצרכי מנהלה ואבטחה. במידה וניטור והקלטה יחשפו ראיות אפשריות לפעילות פלילית, החברה עשויה לספק ראיות אלו לגורמי אכיפת החוק.

מדיניות הפרטיות

 1. מדיניות פרטיות זו הינה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הפרטיות").
 2. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה מתחייבת שלא תעשה כל שימוש קנייני בפרטיו של הלקוח ו/או המשתמש אלא רק לשימוש הנועד לתפעול אתר זה ושאליו נועד מלכתחילה ושלשמו הוזנו פרטיו של הלקוח ו/או המשתמש.
 3. למען הסר ספק, מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תישא באחריות במקרים של כוח עליון ובמקרים בהם נתוני הלקוח ו/או המשתמש יועברו לגורמים עויינים שלא בשליטתה של מפעילת האתר ו/או מי מטעמה. ללקוח ו/או למשתמש לא תהיה כל טענה כלפי מפעילת החברה ו/או למי מטעמה בקשר לכך.
 4. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא תשא בכל אחריות בנוגע להודעות שיישלחו ו/או יתקבלו באמצעות האתר, לרבות הודעות שנשלחות ללקוחות ו/או למשתמשים באתר זה. יובהר כי השפעתן ו/או הפעלתן ו/או תוכנן של הודעות אלו ו/או כל קובץ אחר אשר צורף להן אינו באחריות מפעילת האתר ו/או מי מטעמה. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אינה אחראית לנזק ו/או אובדן ו/או אי נוחות ו/או עוגמת נפש וכו', אשר ייגרמו ללקוח ו/או למשתמש (לרבות משתמש צד ג') ו/או לרכושו (מחשב נייד ו/או כל אמצעי תקשורת אחר) באופן ישיר ו/או באופן עקיף כתוצאה משימוש באתר זה.
 5. מידע מסוים יכול וייאסף באופן פסיבי (כלומר, להיאסף מבלי שתמסור/תמסרי את המידע   באופן אקטיבי), תוך שימוש בטכנולוגיות שונות. ייתכן ומפעילת האתר ו/או ספקי השירותים מטעמה, יאספו מידע באופן פסיבי ויעשו בו שימוש במגוון דרכים, לרבות:         
 6. איסוף מידע פסיבי באמצעות הדפדפן שלך והשימוש בו: מידע מסוים נאסף על ידי רוב הדפדפנים, כגון כתובת MAC  (בקרת גישה למדיה) שלך, סוג המחשב (חלונות או מקינטוש), רזולוציית המסך, גרסת מערכת ההפעלה, וסוג דפדפן האינטרנט והגרסה שלו. יתכן וייאסף מידע דומה, כגון סוג מכשירך ומזהה שלו, במקרה בו נכנסת לאתר דרך מכשיר נייד.
 7. השימוש בקובצי cookies: קובצי ה cookies -הם פיסות מידע המאוחסנים ישירות במחשב שבו את/ה משתמש/ת. קובצי ה -cookies  מאפשרים לנו לאסוף מידע כגון סוג הדפדפן, משך הזמן שבילית באתר, הדפים בהם ביקרת, והעדפות שפה. אנו וספקי השירותים שלנו משתמשים במידע לצורכי אבטחה, על מנת לאפשר ניווט, הצגת מידע ביעילות רבה יותר, ועל מנת להתאים אישית את ההתנסות שלך תוך כדי שימוש באתר. אנו עושים שימוש בקובצי cookies גם לזיהוי המחשב או המכשיר שלך, ההופך את השימוש שלך באתר לקל יותר. בנוסף, אנו משתמשים בקובצי cookies  כדי לאסוף מידע סטטיסטי בנוגע לשימוש באתר על מנת לשפר תמידית את המבנה והפונקציונליות שלו, כדי להבין כיצד האנשים משתמשים בו, וכדי לסייע לנו בפתרון שאלות הקשורות לשימוש באתר. קובצי ה cookies -גם מאפשרים לנו לבחור אילו מהפרסומות או ההצעות שלנו, יתכן וימצאו חן בעיניך ולהציג אותן בשעה שאת/ה משתמש/ת באתר. יתכן ונעשה שימוש בקובצי cookies בפרסומת ברשת כדי לקיים מעקב אחרי תגובות הצרכנים לפרסומות שלנו. 
  באפשרותך לסרב לקבל את קובצי ה cookies -האלה באמצעות ההנחיות שתמצא/י בדפדפן בו אתה עושה שימוש; יחד עם זאת, אם לא תקבל/י את קובצי ה- cookies ייתכן ותיתקל/י במספר בעיות בזמן השימוש באתר. ייתכן גם שלא תקבל/י מאיתנו פרסומות או הצעות אחרות הרלבנטיות לתחומי העניין ולצרכים שלך. על מנת ללמוד דברים נוספים על קובצי ה cookies -ניתן לבקר באתר http://www.allaboutcookies.org
 8. השימוש בקובצי  Flash: השימוש שאנו עושים בטכנולוגיית Adobe Flash (כולל אובייקטים מקומיים מאוחסנים של פלאש ("Flash LSOs")) מאפשר לנו, בין השאר, להעניק לך יותר מידע מותאם אישית, לאפשר לך בקביעות את הגישה לאתר ואת והשימוש בו, ולאסוף ולאחסן מידע בנוגע לשימוש שלך באתר. אם אינך מעוניין/ת שרכיבי Flash LSOs יאוחסנו במחשב שלך, באפשרותך להתאים את ההגדרות של נגן הפלאש שלך כך שיחסום את האחסון של Flash LSOs באמצעות הכלים הנמצאים בלוח הגדרות האחסון באתר האינטרנט. כמו כן, באפשרותך לשלוט על Flash LSOs באמצעות לוח הגדרות האחסון הכללי וביצוע ההנחיות (שאולי יכללו הנחיות המסבירות, למשל, כיצד למחוק רכיבי Flash LSOs  קיימים (המכונים "Information" באתר של מקרומדיה), כיצד למנוע התקנת רכיבי Flash LSOs  במחשב שלך מבלי שנשאלת, וכן (למשתמשי נגן פלאש מגרסה 8 ומעלה) כיצד לחסום רכיבי Flash LSOs שאינם נשלחים על ידי המפעיל של העמוד שבו את/ה נמצא/ת באותה עת). שים/י לב לכך שהגדרת נגן הפלאש כך שיגביל את הקבלה של רכיבי Flash LSOs  יכולה להפחית או למנוע את התפקוד של מספר יישומי פלאש, כולל, אולי, יישומי פלאש המשמשים בקשר עם האתר או עם התכנים המקוונים שלנו. 
 9. שימוש בתגיות פיקסל, משואות אינטרנט, קובצי תמונת GIF ריקים או טכנולוגיות דומות אחרות : יתכן שייעשה שימוש בטכנולוגיות אלה בקשר לעמודים מסוימים באתר להודעות דוא"ל בפורמט HTML בין השאר על מנת לעקוב אחר הפעולות של משתמשי האתר ומקבלי הדוא"ל, ולקבץ נתונים סטטיסטיים בנוגע לשימוש באתר ושיעורי התגובה.
 10. פרסומת התנהגותית מקוונת: השימוש בקובצי cookies ,תגיות פיקסל, משואות אינטרנט, קובצי תמונת GIF ריקים או טכנולוגיות דומות אחרות מאפשר לספקי צד שלישי שלנו להעביר פרסומות בנוגע למוצרים ולשירותים שלנו כאשר את/ה מבקר/ת באתר או באתרי אינטרנט אחרים או במקומות נוספים במכלול רשת האינטרנט. ספקים אלו עשויים למקם תגיות פיקסל, משואות אינטרנט, קובצי תמונת GIF ריקים או טכנולוגיות דומות אחרות באתר ובאתרי אינטרנט או מקומות נוספים ברשת, וכן למקם או לזהות קובצי cookies של צד שלישי כאשר את/ה מבקר/ת באתר או באתרים אחרים או במקומות נוספים ברשת. באפשרותם להשתמש במידע אודות הביקורים שלך באתר ובאתרי אינטרנט אחרים או במקומות נוספים ברשת על מנת להציג פרסומות בנוגע לסחורות ושירותים שאולי יעניינו אתכם. 
 11. כתובת IP: כתובת ה-IP שלך היא מספר אשר משויך אוטומטית למחשב בו את/ה משתמש/ת על ידי ספק האינטרנט שלך. כתובת ה IP -מזוהה ומתועדת באופן אוטומטי ליומן השרת שלנו בכל פעם שמשתמש מבקר באתר, בנוסף לשעת הביקור והדפים שנצפו. איסוף כתובות IP הוא נוהג מקובל באינטרנט והדבר נעשה באופן אוטומטי באתרי אינטרנט רבים. אנו משתמשים בכתובות IP לצורך חישוב רמות השימוש באתר, לסיוע באיתור בעיות בשרת, ולניהול האתר.         
 12. מידע על המכשיר: יתכן ואנו נאסוף מידע בנוגע למכשיר הנייד שלך, כגון מזהה ייחודי של המכשיר שלך (UDI). 
  משך אחזקת המידע: מפעילת האתר תחזיק במידע האישי שהמשתמשים יספקו לה למשך הזמן הנחוץ להשלמת המטרות שצוינו במדיניות פרטיות זו, אלא אם כן ישנו צורך בתקופה ארוכה יותר או שהדבר מותר על פי החוק או לצורך קיום דרישות חוקיות אחרות.
2024 © כל הזכויות שמורות לאלקטרוטרם שיווק בע"מ, אין להעתיק, לשכפל טקסטים, תמונות וכל חומר אחר באתר זה ללא אישור בעלי החברה.
נבנה על ידי @ לוגייט טכנולוגיות    |    עיצוב על ידי: TROI